Tämä sivu on tulostettu Siikaisten seurakunnan internetsivuilta (www.siikaistenseurakunta.fi)

Hallinto > Toimielimet > Vastuuryhmät

Vastuuryhmät

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmä
Raija Viljanen, Leena Ervasti, Seija Unto, Veikko Kohtamäki, Pirkko Tuorila, Irja Uusitalo, Toini Kalliomäki, Merja Mäntylä


Nuorisotyön vastuuryhmä
Heini Toivonen, Elina Nurminen, Katja Vettenranta, Leila Manninen