Tämä sivu on tulostettu Siikaisten seurakunnan internetsivuilta (www.siikaistenseurakunta.fi)

Tapahtumat > Vuosi 2015 > Leväsjoen kinkerit

Leväsjoen kinkerit

Kinkerit Leväsjoella Raili ja Marja Mattilalla klo 18. Ervasti, Tanskanen.