Tämä sivu on tulostettu Siikaisten seurakunnan internetsivuilta (www.siikaistenseurakunta.fi)

Tiedotteet > Vuosi 2016 > Hautojen hallinta-ajat

Hautojen hallinta-ajat

Siikaisten seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.2.2017 päättänyt kartoittaa haudan hallinta-ajan ylittäneet haudat. Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus jatkaa hautaoikeuden voimassaoloaikaa (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom). Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjeellä, jos haltijan osoitetiedot ovat seurakunnalla. Osoitetietojen puuttuessa haudalle asetetaan keväällä tiedote, jolla omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä.

Haudan hallinta-aikoihin liittyen voi ottaa yhteyttä Siikaisten seurakunnan kirkkoherranvirastoon:
Virasto avoinna ti-ke-to klo 9-12 (sovittaessa myös muuna aikana) puh. 040 549 3122.
sähköposti susanna.jarvenpaa@evl.fi.