Hautajaiset

 

Elämän rajallisuus kohtaa meidät kaikki vuorollaan. Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa elämän. Tyhjyyden tunne ja kysely kaiken tapahtuneen tarkoituksesta täyttää mielen. Surun keskellä kohtaamme asioita, joita on vaikea hyväksyä ja ymmärtää.

 

Läheisen kuoltua on omaisten tehtävä huolehtia vainajan hautaamisesta. Hautajaisjärjestelyissä on toivottavaa ottaa heti yhteys kirkkoherranvirastoon. Talouspäällikkö auttaa hautapaikan järjestelyissä sekä sopii omaisten kanssa siunausajasta ja –paikasta. Vainajan siunaaminen toimitetaan kirkossa, mutta myös suoraan haudalla siunaaminen on mahdollista.

 

Ennen hautaan siunaamista käydään papin kanssa toimituskeskustelu, jossa käydään läpi vainajan elämänvaiheita ja hänen jättämäänsä muistoa.  Kun puhutaan läheisen ihmisen menetyksestä, olennaisia asioita ovat viimeiset vaiheet, yhdessä tehdyt arkisetkin asiat, monenlaiset tunteet ja muistot. Toimituskeskustelun aikana valitaan siunaustilaisuuden virret ja sovitaan siunaamisen ja muistotilaisuuden yksityiskohdat.